Esnaf Muaflığı Nedir ?

17 Kasım 2020 Tarihli  31307 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7256 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 15. Maddesinde “Esnaf Muaflığı” açıklanmıştır. 193 Sayılı GVK 10 numaralı bent eklenmiş ve “Esnaf Muaflığı” şartları belirlenmiştir. Bu bent ile “Esnaf Muaflığı” belgesine sahip olanlar belirli hadlere kadar vergiden muaf tutulacaktır.

 

Esnaf Vergi Muafiyeti Şartları Nedir ?

 

  • Seri üretime yapabilen makine ve alet kullanmamak
  • Ayrı bir işyerine sahip olmamak
  • Ürünlerin evde imal edilmesi
  • Esnaf Muafiyeti belgesine sahip olmak
  • Elde edilen hasılatın 220.000 Türk Lirasını Aşmaması
  •  İnternet ve benzeri ortamlardan satış yapmak 

 

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Nedir ?

“Esnaf Muaflığı” şartlarına haiz olan kişilerin  vergi muafiyetinden yararlanması için almaları gereken belgedir.

Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Nasıl Alınır ?

“Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” elektronik ortamda interaktif vergi dairesinden alınabilmekle beraber bağlı olunan vergi dairesine yazılı başvuruyla da alınabilmektedir.

Esnaf Muaflığında Vergi Kesintisi ?

Esnaf Vergi Muafiyet Belgesine sahip olan kişiler Türkiye’de kurulu bankalarda bir ticari hesap sahibi olmaları gerekmektedir. Yaptıkların satışların hasılatlarını bu hesap üzerinden yapmaları mecburidir. Esnaf Muaflığına sahip olan kişiler tek başına çalıştıkları sürece hasılatları üzerinden %4 banka tarafından kesinti yapılmaktadır. Bu kesinti tutarı Esnaf Muaflığına haiz olan kişi adına bağlı olunan vergi dairesine yatırılmaktadır.

 

Eğer Esnaf Muaflığına haiz olan kişiler yanlarından 10 günden az olmamak kaydı ile işçi çalıştırmaları durumunda yapılacak vergi kesintisi %2 oranında olmaktadır.

Ayrıca Esnaf Muaflığının şartlarını kaybeden kişiler müteakip vergi dönemi için gerçek usul ile vergilendirilecek olup tekrar esnaf muaflığı kapsamına alınmayacaktır.

Yazımızda her ne kadar “Esnaf Vergi Muafiyet” ini özetlemiş olsak da, esnaf muaflığı işlemleri için Mali Müşavir danışmanlığında işlemlerin yapılmasını tavsiye ederiz.