Genç Girişimci Teşvikleri Nelerdir ? 

10.02.2016 tarihi ilk defa gelir vergisi mükellefi olan üç vergilendirme dönemi boyunca 75.000 TL ye kadar gelir vergisinden istisna edilmiştir. Genç girişimci vergi teşviki’ den yararlanma şartları ise aşağıdaki gibidir

  • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan
  • Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişiler 
  • İş başlama bildiriminin kanuni süre içerisinde yapılmış olması
  • Kendi işinde bilfiil çalışması yada sevk, idare etmesi
  • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların şartlara haiz olması, genç girişimci vergi teşvikinden yararlanabilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Unsur : Faaliyeti durdurulan veya faaliyeti devam eden işletmelerin devralınması durumunda genç girişimci vergi teşvikinden yararlanamaz. Fakat ölüm nedeniyle işletmenin eş ve çocukların devralınması durumunda ve diğer şartlara haiz olunması durumunda genç girişimci teşvikinden yararlanılabilir. Genç Girişimcilerin SGK Teşviki Genç girişimcilerin 4/1-b (Bağ-Kur) teşvikinden yaralanması için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

  • Gelir Vergisi genç girişimci teşvikinden yararlanmak
  • Mükellefiyet başlangıcı itibari ile 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olmak
  • 01.06.2018 tarihinden sonra ilk defa 4/1-b kapsamında olmak
  • Kendi işinde bilfiil çalışması yada sevk, idare etmesi

Genç Girişimci Vergi ve SGK Teşvik Başvurusu Nasıl Yapılır ? 

Öncelikle şartlara haiz olan kişiler kanuni süre içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine işe başlama bildirimi yapmalıdırlar. Mükellefiyet tesis edildikten sonra bağlı bulunulan vergi dairesine genç girişimci teşviki için başvuruda bulunulur. Alınacak olan olumlu yanıt sonrasında ise bağlı bulunulan SGK merkezine başvurularak SGK prim teşvikinden yararlanılır.