Genç Girişimciler Muaf Oldukları Bağ-kur Primleri Üzerinden Vergi Ödemeli..!

Öteden bu yana vergi mükelleflerinin devlet tarafından bazı vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi durumunda istisna edilen tutarların gelir hesaplarında izlenmesi gerektiği bilinmektedir. Bu yaklaşım ile yola çıkıldığında Genç Girişimcilere sağlanan Bağ-Kur primi istisnası gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı bu yaklaşımı teyit eden bir görüşü 14/06/2021 tarihinde vermiş bulunmaktadır. Özelge’nin detayına bakıldığında “…genç girişimcilerde kazanç istisnasından dolayı alınan bağ-kur destek tutarlarının ticari kazancın tespitinde gelir olarak dikkate alınması ve söz konusu tutarların “602-Diğer Gelirler” hesabında izlenmesi gerekmektedir.” şeklinde gelir kaydedilmesi ve vergi matrahına dahil edilmesi gerektiğini görüyoruz.

Manisa Vergi Dairesi Başkanlığı verdiği görüş sonrası genç girişimci istinasına sahip olan mükelleflerin bağ-kur destek primlerini kanuni defterlerine gelir olarak kaydetmesi ve vergi matrahına dahil etmesi için yaşanan ikilemin son bulması gerekmektedir.

Ayrıca genç girişimcilere sağlanan 2021 yılı için 75.000 TL lik gelir vergisi istisnasının devam ettiğini ve beyanname üzerinde bu istisnanın belirtilip yararlanılması gerektiğini hatırlatırız.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mete YİĞİTLER