BWm9wEDrF3X4deWLVCbmA3a9XWazdVJuyZncyVgrY4w

İmalat İşletmelerinde Turnover Çalışmaları ve Maliyet Hesaplamaları

İmalat işletmeleri diğer bir deyişle sanayi işletmeleri olarak tanımlanabilir. Sanayi işletmeleri nihai tüketim mamulleri üretebileceği gibi endüstriyel mamullerde üretebilmektedir. Bilindiği üzere "insan gücü" bu tip işletmelerin en büyük girdilerinden biri olarak yer almaktadır.

İmalat işletmelerinde Turn-Over oranlarının makul seviyede kalması gerekmektedir. Bundan dolayı turn-over çalışmasının hem insan kaynakları yönünden hem de maliyet yönünden incelenmesi işletmeler için önem teşkil etmektedir.

 

Hizmet İçeriği

- İşletmeye Özel Turn Over Seviyesinin Belirlenmesi

- Turn-Over Seviyesinin Makul Seviyede Tutulması

- Turn-Over Seviyesine Göre Risklerin Belirlenmesi

- Maliyet Yönünden Belirlenen Risklere Karşılık Verilmesi