BWm9wEDrF3X4deWLVCbmA3a9XWazdVJuyZncyVgrY4w

Sektöre ve İşletmeye Özel Muhasebe Sistemlerinin Kurulması

İşletmeler için finansal tablolar kritik öneme sahiptirler. İşletmelerin stratejilerini yön veren finansal tablolar muhasebenin temel fonksiyonlarından olan raporlama fonksiyonu içerisinde yer almaktadır.

Raporlamanın anlam kazanabilmesi için işletmelerin muhasebe sistemlerini hem sektörlerine göre hem de kendi yaklaşımlarına göre planlaması gerekmektedir. Özel bir muhasebe sistemine sahip olan işletmeler aslında ölçülebilir ve kıyaslanabilir raporlama yapabilir. Başka bir deyiş ile işletmelerin stratejilerini yürütebilmeleri için kalibre olmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İşletmeye özel muhasebe sistemlerinin kurulması işletmenin öte yandan yasal zeminde ilerletmesi gereken operasyonel süreçleri de desteklemektedir.

Hizmet İçerikleri

 

- İşletmenin analizi

- Planlamaların finansal açıdan analizi

- Maliyet muhasebesi sisteminin işletmeye özel kurulması

- Tarihsel Verilerin Toplanması ve Analizi

- Pilot uygulamaların yapılması ve kalibre edilmesi

- Sistem ile raporlama yapılması

- Raporlamaların karşılaştırılması ve yorumlanması